Strona Główna

EWA KUREK, doktor historii,  absolwentka KUL, jest autorką książek: “Ucieczka z zesłania” (Paryż 1985, Lublin 1997); “Dzieci żydowskie w klasztorach” (Kraków 1992, Lublin 2004, Poznań 2012) przetłumaczonej na angielski ze wstępem Prof. Jan Karskiego jako  “Your life is worth mine” (New York 1998); „Żydzi, Polacy, czy po prostu ludzie…” (Lublin 1992, 2010); „Zaporczycy 1943-1949” (Lublin 1995; ocenzurowana Lublin 2004); „Zaporczycy w fotografii” (Lublin 2001, 2009); zebrała i przygotowała do druku: „Zaporczycy Relacje tom I-V” (Lublin 1997-2000). Jest także autorką scenariuszy i reżyserem kilku filmów dokumentalnych, m.in. „Major Zapora” (TVP Lublin); „Kto ratuje jedno życie” (TVP Warszawa) oraz autorką wielu artykułów publikowanych m.in. w: Polin (Oxford: Institute for Polish Jewish Studies), Embracing the Other(New York University Press) and From Shtetl to Socialism (New York-London-Washington).

W książce “Stosunki polsko-żydowskie – Poza granicą solidarności”, przetłumaczonej na jezyk angielski jako “Polish-Jewish Relations 1939-1945 – Beyond the Limits of Solidarity” (Bloomington 2013), Ewa Kurek przedstawia relacje Polaków i Żydów w czasie drugiej wojny światowej odtwarzając czas wojny na podstawie żydowskich źródeł. Podobnie jak w innych swoich książkach, Ewa Kurek ma odwagę stawiać trudne pytania i ukazywać nieznane dotychczas obszary przeszłości obu narodów.

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

%d bloggers like this: